Могат ли хора с психически и умствени увреждания да гласуват?