Мюфтийството се опасява от гражданска война

Разговор с Хюсеин Хафъзов