Единственото, което пречупва спартанския меч, е пернишникият винкел

Вижте неволите на спартанския владетел Леонид