Нов закон за обществените поръчки

Коментар на министър Томислав Дончев