Икономичният автомобил

Студенти проектираха и създадоха икономичeн автомобил