Сметище под прозорците?

Защо протестират хората от разложкото село Баня?