Теч затвори музея на Сребърна

Трябват 35 хиляди лева