Министърът на отбраната след протестите на военнослужещите

Министърът на отбраната след протестите на военнослужещите