Палаво дете ли е бил Бойко Борисов?

Спомени на Павлина Скобелева, лелята на Бойко Борисов

Палаво дете ли е бил Бойко Борисов?