Николай Кокинов на "стола на истината" в "24/7 с Димитър Цонев"

Николай Кокинов на "стола на истината" в "24/7 с Димитър Цонев"