Познайте думата

Трудно ли е да се отгатне подобна загадка?