800 подписа срещу нощните молитви в Пазарджик

Гръмогласни молитви от джамията