Стартът на вестник България днес

Гостуват Николай Пенчев и Недялко Недялков