5000 лв глоба за родител, оставил детето си без надзор

Строги наказания и за родител, изоставил детето си