Някои от тях са прекрачвали закона и преди...

... сега някой трябва да им помогне, за да се отърват от този навик.

Някои от тях са прекрачвали закона и преди...