Всеки ден те помагат на истината да излезе наяве

Гледайте "Кости" от понеделник до четвъртък от 15 ч. и в петък от 16 ч.

Всеки ден те помагат на истината да излезе наяве