Изненада ли ви фактът, че Агенцията за българите в чужбина търгува с български паспорти?

Лице в лице с Ива Йорданова, бивш председател на Агенцията за българите в чужбина. Очаквайте и Лидия Шулева за бюджет 2019 и условията за правене на бизнес у нас

Анкета
Изненада ли ви фактът, че Агенцията за българите в чужбина търгува с български паспорти?
Резултати