Реклама

Бащата на Елизабет е твърдо убеден, че е дядо Коледа. Това може да се превърне в сериозен проблем, когато медиите научават тази „новина” и решават да я обявят публично. Конфузното е, че този човек е общински съветник, кандидатирал се за кмет и едва ли тази топ новина ще му е от полза. Елизабет е принудена да закрие сцената, която нейният баща е направил за Коледа…Всичко се обърква страшно. На пръв поглед изглежда, че няма измъкване от тази каша.

Филмът е подходящ за всички възрасти.