Готови ли сте за чистенето? Да изчистим България заедно на 16 септември!

Готови ли сте за чистенето? Да изчистим България заедно на 16 септември!