Набират се българските иновативни стартъпи по програмата MediaMotor Europe

Търсят решения на следните предизвикателства: дезинформация и фалшиви новини, достъпност на медийните услуги до хората с увреждания, взаимодействие между човека и устройствата, защита на личните данни

Реклама

В началото на тази година стартира проект MediaMotor Europe, в който България участва чрез Клъстер София град на знанието (Cluster Sofia Knowledge City). Проектът ще реализира интересен подход за справяне с някои от предизвикателствата пред медийната индустрия като дезинформация и фалшиви новини, достъпност на медийните услуги до хората с увреждания, взаимодействие между човека и устройствата, защита на личните данни и медиен пазар 4.0.

Подходът се състои в оказване на подкрепа на стартиращи и развиващи се предприятия от креативната и медийната индустрия за създаване и въвеждане на иновативни технологии при решаване на тези предизвикателства.

Каква е тази подкрепа?

Пакет услуги в рамките на три интензивни шестмесечни акселераторски програми до края на 2021 г., по линия на които всеки един от включените в програмата предприемачи (стартъпи/скейлъпи) ще получи следното:

  • специализиран бизнес коучинг за разрастване на бизнеса и излизане на нови перспективни пазари чрез анализ и оценка на пазара, продуктово-пазарно профилиране, маркетинг, правни аспекти, умения за набиране на средства „пичинг“, разработване на продукта, стратегическо управление, UX дизайн, и други;
  • достъп до широка международна мрежа от висококвалифицирани ментори, консултанти и експерти с богат опит и възможности в областта на медийната индустрия, високите технологии, бизнес развитието и прилагането на пазарни и финансови модели;
  • позициониране на глобалния пазар на креативната и медийните индустрии и създаване на делови бизнес контакти с най-малко три корпоративни клиента;
  • достъп до мрежа международни инвеститори и съдействие за привличане на инвестиции, необходими за технологично им развитие и пазарен растеж.
  • възможност за представяне на разработваните продукти / услуги на значими медийни събития и специализирани конференции имащи силно влияние за индустрията;

Какво ще бъде постигнато?

Най-малко 60 високотехнологични стартъпа/скейлъпи ще получат силен тласък за разрастване на бизнеса си и за излизане на глобалния пазар, разрешавайки чрез своите иновации някои от най-големите предизвикателства пред медийната индустрия. 

Ще бъде създадена екосистема от водещи играчи в медийната и креативните индустрии в Европа, в т.ч. ментори, експерти, корпорации, инвеститори, медии, журналисти и бизнес акселератори.

Ще бъде организирана мрежа от четири Иновационни хъба в България, Норвегия, Гърция и Белгия, които ще играят ролята на регионални точки за контакт и входен портал за подобряване на иновационната и инвестиционната екосистема на дадените страни в креативната и медийната индустрии.

Кой реализира този проект?

Проектът се реализира от обединение на играчи на технологичната и инвестиционната сцена от няколко европейски страни: VRT SandboxMedia City BergenThermi GroupAthens Technology CenterCluster Sofia Knowledge CityFastTrack, и F6S.

Пакетът услуги ще се предоставя на избрани предприятия чрез четири териториално обособени иновационни хъба, на база на общи ресурси (експерти, информация, контакти и инструменти), участие от страна на всички партньори и техните мрежи и ползвайки обща интернет платформа.

Целият посочен пакет услуги, включени в тази програма ще бъде безплатен за участващите стартъпи/скейлъпи, благодарение на Startup Europe.

На 18 май е пусната обява за първата от трите акселераторски програми - вижте тук.

Българските иновативни стартъпи/скейлъпи могат да кандидатстват за включване в програмата, като срокът за подаване на заявления е до 17 юли тази година.