Земята: най-гореща от 120 000 години

Планетата гони топлинен рекорд на 2 милиона години

Реклама

Земята гони рекорд на рекорд на 2 милиона години, като в момента е най-гореща от 120 000 години насам.

Снимка: Getty Images

 

Температурната реконструкция на докторантката от "Станфорд" Каролин Снайдър проследява данни от 2 милиона години за периоди от 5000 години. Публикуваното изследване в "Nature" е базирано на 61 физически характеристики от морската повърхност като съотношението калций/магнезий и киселинността.

 

 

Температурите за предходните 5000 (+ последните 125) години средно са по-високи, отколкото преди 120 000 години. Очаква се при идентични климатични условия Земята да се нагорещи през идните хилядолетия с още 4 градуса.