Реклама

Волжска България се огъва под набезите на хазарите. Следвайки завета на своя баща, след смъртта на Хан Кубрат синовете му повеждат племената в търсене на нова родина. Най-младият от тях - Аспарух странства 20 години, за да търси “земя завинаги” за народа си и достига до устието на Дунав. Филмовият разказ се води от името на византийския хронист Велизарий, попаднал като пленник и съпътстващ Аспарух в неговия поход. Той става свидетел на героичните усилия на българите да отвоюват жизнено пространство на юг от Дунав и да създадат нова държава.