Реклама

Филм за единствената жена, обвинена за убийството на американския президент Линкълн през 1865 г. Млад адвокат се съгласява да защитава Мери Сюрат пред военния трибунал.

Това е много травматичен период от американската история. Гражданската война току-що е завършила, а Линкълн е убит едва 4 дни след подписването на мирния договор.