Реклама

Историята на големите промени в едно семейство и една държава в началото на миналия век, видени през очите на 10-годишно момче и дядо му. От малко градче на остров Крит те наблюдават огромните катаклизми, съпътсващи емигрирането на турското население в началото на XX век.