Реклама

Годината е 1988-ма. Пламен е осъден за кражба и изпратен в трудововъзпитателно училище. Там се запознава с Гудата, Смока и Черньо. Четиримата заедно продължават по пътя на кражбите...

1989 г. Комунизмът в България рухва и цялата политическа система се променя. Използвайки придобитите умения от незаконната си дейност, младежите влизат в новия за тях свят на бизнеса. Оказва се, че в него опитът на четиримата е от изключително значение и скоро те започват да реализират сериозни успехи. Пред тях изниква въпросът: „А оттук накъде?” Решават, че няма нищо по-престижно и печелившо от това да притежават банка. И реализират своя план!