Климатичните промени вече застрашават човечеството

Вижте какви са заключенията от доклада на ООН по въпроса

Реклама

Главният доклад на ООН след срещата в Йокохама, Япония, е доста притеснителен. Учените застават зад тезата, че промените в климата вероятно са “тежки, всепроникващи и необратими”.

В най-подробния доклад по темата, правен досега, се посочва, че доказателствата за ефектите на промяната в климата са се удвоили от 2007г. насам. В документа са отбелязани краткосрочните влияния на тези ефекти върху природните системи в следващите 20-30 години.

Естествените природни системи вече носят тежестта на промените, но има опасност заплахата вече да засяга и човека. Според доклада, нашето здраве, домове, храна и безопасност могат да бъдат заплашени от повишението на температурите в световен мащаб.    

Сред най-опасните рискове са наводнения, пожарите, проблеми с достъпа до вода, както и добива на храна. Изхранването на населението ще е един от основните проблеми на човечеството. Данните сочат, че летата ще станат по-топли и по-сухи, което ще окаже негативно влияние върху реколтата.

Основно от царевица, ориз и пшеница, където се очаква загубите до 2050г. да са 25% с тенденция за увеличаване. Допълнителна тежест към проблема е увеличаването на населението в световен мащаб, тъй като е необходима повече храна.

Учените твърдят, че наводненията ще се увеличат, заради топенето на ледовете и увеличението на интезивните валежи. В доклада те са посочили, че правителствата по света трябва да започнат изграждането на защитни стени на океанските брегове и изместване на бедното население от пътя на наводненията. От друга страна, високите температури ще причиняват все повече унищожителни пожари.

Климатичните промени са заплаха за всички видове на планетата, но особено много за тези в Арктическо море, заради повишението на общата температура на планетата с 2 градуса.

Флората и фауната на кораловите рифове също са застрашени, защото водата става все по-киселинна и това може да се отрази негативно на уникалните им системи. Много от видовете риби в океаните ще се изместят и уловът може да намалее до 50%. Животните от континенталните части пък ще се насочат към по-високите точки или ще се изместят към полюсите, заради горещият климат.

Учените твърдят, че единственият начин заплахата от екологична катастрофа да бъде предотвратена е да се прекрати неглижирането на проблема и да се вземат спешни съвместни междунадродни мерки.