“Загорка” дарява 73 хиляди лева за зелена кауза

“Загорка Зелен Фонд” ще подпомогне шест проекта за благоустройство на Стара Загора

Реклама

“Загорка” обяви печелившите проекти в дарителския конкурс “Загорка Зелен Фонд”. Общата стойност на даренията е 73019 лева. Компанията финансира шест проекта за опазване на околната среда и подобряване на градската инфраструктура.

Ето и шестте победители:

1) „Иновативно представяне на екологични теми в музейна среда“ на сдружение „Приятели на музея – Русе“, с дарение 11 194 лв.
2) „ЗаГорска медия“, на сдружение „Трансформатори“, с дарение: 11 800 лв.
3) „ВелоЗагора – зелено пътуване (Начинът ни на придвижване променя начина на мислене)“ на организация „Българско общество за образование и култура“ с дарение: 11 650 лв.
4) „Рециклираща Арт Творилница“ на СНЦ „ Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед”, с дарение:  8 285 лв.
5) „Опознай Аязмото, за да го опазиш“ на СНЦ „Спортен клуб Сърнена гора – А2“, с дарение: 13 500 лв.
6) „Изграждане на велоалеи и беседка в спортен комплекс „Ракета“ – с. Богомилово“ на СНЦ „СК Ракета”, с дарение: 16 590 лв.

Новост в провеждането на конкурса е подкрепата на публиката, която чрез гласуване в уебсайта на проекта класира “Опознай Аязмото..” и проекта за велоалеи в село Богомилово като най-значими.
Партньор в провеждането на инициативата е Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора, които ще съблюдават за правилното изпълнение на всички дейности.