Мисли зелено

Реклама

bTV е екологично отговорна компания и следва политика за намаляване на CO2 емисиите в сградата си. Освен, че се стреми максимално да намали потреблението на енергия, bTV събира отпадъците разделно, рециклира старите мобилни апарати на служителите и се стреми да ограничи изпозването на хартия. На разположение на служителите е безплатен охраняем велопаркинг.


Ежегодно служителите на bTV, заедно с партньори и приятели на телевизията, залесяват участъци от Витоша. Защо? В началото на XX век Витоша представлява един баир, брутално оголен от безразборна сеч. След 30-те години планината е залесена постепенно - до голяма степен от доброволци. През 2001 г. през оттам минава смерч, който съсипва дърветата по продължение на цялото било до резервата "Бистришко бранище". После в мъртвите дървета се развива бръмбарът Ипс типографус, който започва да яде и несъборените от торнадото смърчове. В резултат, по-голямата част от старите смърчове във високите части на Витоша днес са или мъртви, или заразени от Ипс, или предстои да бъдат заразени.

Проектът на новата сграда, в която bTV предстои да се премести, е изцяло съобразен със стандартите за екологична отговорност. В проекта на сградата са предвидени десетки решения за енегрийна ефективност, като например колектори за дъжд - събраната вода ще се използва като отпадна, както и за напояване на тревните площи. Растителността ще бъде подбрана така, че да изисква по-малко напояване.

Цялата битова техника ще бъде енергоспестяваща, а вътрешното осветление ще може да се контролира индивидуално от всеки служител и ще се изключва от само себе си след края на работното време. Автоматично ще се изключват и компютрите чрез специално създадена софтуерна система. Архитектурата на сградата ще позволява максимално използване на дневна светлина. Отпадъците ще продължат да се събират разделно и в новата сграда отново ще има охраняем велопаркинг за служителите.

bTV традиционно подкрепя различни значими еко инициативи в своя ефир, за да добият те максимална гласност сред обществото и да насочат вниманието на зрителите към проблема с климатичните изменения и замърсяването на околната среда. Телевизията традиционно подкрепя националните инициативи на утвърдени екологични организации, които развиват дейност в областта, като предоставя безвъзмездно рекламно време за излъчване на клипове. В новините и актуалните предавания на bTV се излъчват множество репортажи и филми, посветени на екологична тематика и се провеждат дискусии за наболели проблеми в тази област.

bTV поддържа и специална секция в своя уебсайт - "Мисли зелено” - в която информира читателите си за различни аспекти от проблема с климатичните промени и замърсяванията в национален и световен мащаб.

Част от най-любимите лица на bTV - Венелин Петков, Мариана Векилска, Христина Балинска и  Станислава Трайкова – се ангажират тясно с различни еко-инициативи и дейности, с които дават добър пример на обществото. Те отделят и значителна част от личното си време, за да бъдат полезни в борбата с климатичните промени и замърсяването на околната среда.

Журналистите на bTV са най-награждаваните в гилдията заради приноса си към борбата с екологичните проблеми. Най-много награди през 2008 г. в тази област спечели Гена Трайкова, автор на филма "Найлонов апокалипсис или...”, излъчен в bTV Репортерите. Филмът беше отличен с наградата "Робер Шуман", както и със специалната награда на журито на Европейския екологичен фестивал "Зелена вълна - 21 век" в Копривщица.

Последни

Реклама