Принос за развитието на образованието и лидерството

Реклама

Хората са най-ценният актив на bTV. За телевизията е особено важно да привлича, задържа и развива млади таланти, като им предоставя вълнуващи условия за работа и възможности за усъвършенстване и развитие.

В bTV се провеждат множество стажантски програми, с цел стимулиране развитието на младите хора в България. Често стажантите стават част от екипа на bTV след приключване на програмата.

bTV участва в програми за обмен на информация с най-големите български университети, така че студентите да бъдат наясно с възможностите за кариера, които се предлагат от телевизията. bTV ежегодно подкрепя и инициативи на неправителствени организации, подпомагащи професионалното развитие на младите хора у нас.

Последни

Реклама