Реклама

Предоставяне на цялостна концепция за партньорството – аргументи, цели, таргет група, описание на другите комуникационни канали извън bTV (преса, външна реклама, отразяване в други медии и т.н.), очаквани резултати, срокове за реализиране.

Предоставяне на пълна информация за активностите на кампанията: събития, медийни партньори, лица.

Организацията трябва да предостави необходимата информация, материали и източници на информация (лица, експерти и т.н.) за това отразяване.

Изключване на лица на конкуретни медии.