Каква е разликата между легализация и оторизиран превод?

Реклама

Процесът на подготовка на документи за представяне в друга държава може да бъде объркващ, особено когато става въпрос за разбиране на разликата между легализация и оторизиран превод. 

Легализацията е процес, който гарантира, че даден документ е автентичен и може да се използва за законни цели в друга държава. Оторизираният превод от друга страна гарантира автентичността на самия превод.

За да изберете най-добрата преводаческа агенция за вашите нужди, е важно да разберете разликата между тези две услуги и какви качества да търсите в партньора за езикови услуги, на който да се доверите.

Какво е легализация?

Легализацията е процес, чрез който се удостоверява истинността на документ (оригинален или преведен). Благодарение на легализацията документът придобива правна сила и може да бъде признат от чуждестранните институции.

Има много причини, поради които може да се наложи да легализирате документ. Например, ако кандидатствате за временно или постоянно гражданство в друга страна, вероятно ще трябва да представите преведени и легализирани копия на вашия акт за раждане, свидетелство за брак или
други важни документи.

Или ако сте собственик на бизнес, който иска да се развие в международен план, може да се наложи да легализирате учредителния акт или други бизнес документи на вашата компания.

Каквато и да е причината, важно е да разберете процеса на легализация, за да можете да сте сигурни, че вашите документи са правилно подготвени и ще бъдат приети от съответните органи.

Целта на легализацията

Целта на легализирането на документ е той да бъде официално признат от институции, фирми и учреждения в чужда страна като валиден и с правна сила. Това обикновено става чрез получаване на печат Апостил (Apostille) от държавен орган или посолство върху въпросния документ.

Процесът на превод и легализация

Процесът на превод и легализация може да варира в зависимост от държава, издала документа, но обикновено има три стъпки:

1. Документът се подава за легализация, обикновено чрез получаване на печат от държавен
орган или посолство.
2. Документът трябва да бъде преведен на официалния език на страната, в която ще се
използва.
3. Преводачът удостоверява, че е оторизиран да преведе документа и че гарантира верността
му.

Какво е оторизиран превод?

В случай, че за дадена институция или администрация е достатъчно да бъде представен само превод на документа, следва да бъде направен т.н. оторизиран превод. Например: в НАП, за удостоверяване на здравните осигуровки, се приема оторизиран превод на студентското уверение. Докато за получаване на пенсия пред НОИ се предоставя същото студентско уверение, но легализирано.

Важно е да разберете какви са изискванията на институцията, в която ще представяте готовите документи, за да постигнете вашата конкретна цел.

Оторизираният превод е всъщност превод, извършен от професионален оторизиран преводач, изготвен на фирмена бланка на агенцията за превод, с неин печат и с подпис на преводача. Това гарантира, че преводът е максимално точен, извършен от експерти и вярно предава информацията от оригинала.

Как да намерите най-добрата преводаческа агенция за легализация или оторизиран превод?

Добрите преводачески агенции не само ще могат да ви предоставят и двата вида услуги, но и ще могат да ви съдействат с безплатна консултация, в случай, че не сте сигурни от какво имате нужда. Също така, агенцията трябва да може да предостави ясна ценова оферта, която включва всички държавни такси за легализацията.

Какво да търсите?

Когато търсите преводаческа агенция, е важно да имате предвид критериите за качество и гаранция. Агенцията трябва:
● Да е ISO сертифицирана по стандарт ISO БДС 17100 за преводачески услуги.
● Да работи с професионални оторизирани преводачи, които преминават през поетапен
процес на одобрение.
● Да може да ви гарантира спазване на нужния ви срок, чрез следване на процеси за контрол
на преводаческите проекти.
● Да гарантира сигурността на информацията, съдържаща се в документите.
Бонус за вас би било ако агенцията има система за онлайн поръчка на превод и легализация, която
ще ви спести време и обикаляне по офиси в студените зимни дни!

Заключение

Процесът на легализация или на оторизиран превод може да бъде объркващ. Въпреки това е важно да разберете разликата между двете, за да сте сигурни, че получавате услугите, от които се нуждаете.  Легализацията е процес, който се използва, за да има един документ правна сила в друга държава. Този процес обикновено се използва за документи като свидетелства за раждане, за брак, дипломи, правни документи и др.

Оторизираният превод от друга страна е превод на документи от един на друг език от експерт преводач, на фирмена бланка. Тази услуга често се използва за бизнес документи, финансови отчети, медицински досиета и др.

Ако все пак не сте напълно сигурни от какво се нуждаете, винаги може да се консултирате с професионална агенция за преводи. Освен безплатна полезна информация за вашия казус, те трябва да могат да ви съдействат за превода и легализацията на вашите документи качествено и в срок!

.