Кои са незаменимите компоненти за интелигентните концепции на Индустрия 4.0

Производителите и хората в сферата на индустрията намират все повече ползи от автоматизацията и "Индустрия 4.0"

Реклама

Игнорирайки първоначалните си предразсъдъци, производителите и хората в сферата на индустрията намират все повече ползи от автоматизацията и "Индустрия 4.0". Заради бизнеса и производството, но преди всичко с оглед на клиентите. Клиентите искат да знаят как да адаптират производствената си инфраструктура към предизвикателствата на "4-та индустриална революция".

Каква е връзката между Индустрия 4.0 и комуникациите?

Дори няколко години след първото споменаване на термина "Индустрия 4.0" в контекста на високотехнологично бъдеще, все още няма ясна формулировка, както и единно и практическо описание на това какво е "Индустрия 4.0" и какви благоприятни ефекти се очаква да има.

Термини като интелигентно производство, умна фабрика и дигитализация са често срещани. Но когато става въпрос за разбиране на последствията от тази революция за дадена компания, продукти и процеси, често има несигурност от страна на компаниите. Основните въпроси, които вълнуват компаниите в контекста на "Индустрия 4.0" са: какви промени трябва да се направят вътрешно, дали наличното оборудване е все още актуално и много други.

"Индустрия 4.0" описва интелигентната мрежа от разработване на продукти, производство, логистика и клиенти. Сама по себе си не е нова технология, а по-скоро в основата си тя е обвързана със свързването на вече съществуващо ноу-хау и технологии по разумни и полезни начини, така че процесите да се оптимизират и когато е необходимо да се направят желаните промени.

Основните компоненти са вградени системи, както и (частично) автономни интелигентни машини, които се движат в или през заобикалящата ги среда без човешка намеса, продукти, снабдени с носители на данни, които указват на машините какви производствени или технологични стъпки са необходими.

Още в средата на последното десетилетие напредничавите мислители в автоматизацията признават, че безпрепятственият и безпроблемен обмен на данни с нивото на процеса води до оптимизиране на потенциала с него. Разумно удобен и рентабилен интерфейс не съществуваше. Точно тогава обаче на бял свят се появи IO-Link.

IO-Link е първият икономичен интерфейс, който позволява безпрепятствен изглед в реално време. Когато интелигентните сензори и изпълнителни механизми могат да изпращат и получават повече от просто сигнал за състоянието, това не само засяга комуникацията в реално време, а също така концепцията за централно параметризиране, диагностика и поддръжка.

Решения обвързани с комуникации и интерфейси

IO-Link интерфейсите са подходящо решение, ако целта ви е разширена и прозрачна комуникация. I/O станциите с функционални модулни блокове от серия CUBE на Murrelektronik се инсталират непосредствено до сензорите и изпълнителните механизми. Използването на компактните модули с до 32 канала премахва нуждата от допълнително окабеляване.

Инсталационното решение MASI позволява лесно свързване на I/O – сигналите към системи за управление. Предвидени са решения както за кръгъл, така и за профилиран кабел с широко приложение в машиностроенето и автомобилната индустрия.

Разпределителните кутии M8 и M12 на Murrelektronik са проектирани за постоянно включени решения от управлението на работното поле.

Системата Vario-X е базирана на цялостен подход към автоматизацията – от сензорите до облака и дава отговор на все по-комплексните производствени предизвикателства.

AS-интерфейсът е предназначен за работа в мрежа на устройства за автоматизация, като сензори и изпълнителни механизми. Като предлага лесна връзка със системите за автоматизация, той повишава ефективността и спестява разходи. Чрез двупроводен кабел се осигурява едновременно пренос на данни и захранване на устройствата. Внедряването на AS-интерфейс спестява до 40% от разходите в сравнение с традиционните методи за окабеляване, а цифровото измерване осигурява повишена работоспособност и облекчена поддръжка.

AS-интерфейсът позволява разширяване на възможностите на мрежата. Мониторите и интерфейсите за безопасност извършват проверка на функционирането на AS-интерфейс системата и контролират устройствата за безопасност. Чрез специалния жълт кабел с напречен профил се контролират устройствата, свързани към него.

Липсата на целенасочена инсталационна концепция в наши дни не позволява никакви отчетливи икономии на разходи, докато персонализираните концепции и подходящите системни компоненти не само намаляват общите разходи с до 30%, но увеличават и технологичния потенциал на решенията чрез иновативни диагностични функции. Синергиите и икономиите на ниво процес във всички възможни аспекти подобряват експлоатационната готовност на машината. Системният подход осигурява възможности за неоползотворявани досега ресурси. Периодите от планирането до въвеждането в експлоатация се съкращават значително чрез интелигентни инсталационни решения.

Защо да се доверите на ЕХНАТОН в избора на комуникация и интерфейси?

В партньорство с лидерите в тази сфера, ЕХНАТОН предлага богато разнообразие от електрически компоненти в помощ на автоматизацията и управлението. Концепцията за "plug-and-play" инсталация е в основата на IO-Link технологиите за автоматизация, заради все по-комплексните производствени процеси и дигитализираните заводи, в които все повече и повече данни се събират и пренасят в мрежови архитектури. Този стандарт сред комуникациите дава максимална прозрачност от ниво устройство до облак.

.