Френската Лига 1 в неделя от 18:00 и от 22:00 часа пряко по RING