Glory89: Копривленски срещу Калинюк - 7 октомври по RING

Glory89: Копривленски срещу Калинюк - 7 октомври по RING