Мина

В ролята влиза Виолина Доцева

Мина

Реклама

Мина Златарска. Единствено дете. Баща - болен от Алцхаймер, майка – неизвестно къде е. Не ме интересува. Защо съм в конкурса? Тук ми е мястото! Тук съм полезна. Няма учебник, който да те подготви за реалността на тези, които преследваме. Аз виждам неща, които другите не виждат. Мога неща, които другите не могат. Познавам тази реалност.

В ролята влиза Виолина Доцева.