Надежда

В ролята на Надежда влиза Анастасия Лютова

Реклама

Надежда е самоотвержен и жертвоготовен човек, преминал през множество изпитания в името на хората, които обича. Тя поставя останалите на първо място, без това да я прави слаба – тъкмо обратното, Надежда е нравствено и духовно силна и действена личност. Изграденият ѝ с много усилия и лишения свят е разбит от особено, но и очаквано стечение на обстоятелствата, заради което наяве излизат отдавна заровени тайни. Преследвана от призрака на собствените си избори в миналото, Надежда е напът да изгуби всичко. Дали тя ще успее да се пребори и да запази това, на което държи? Отговорът на този въпрос зависи колкото от нея, толкова и от близките ѝ...