Епизод 25

19 февруари 2010 г.

Реклама

Мерве постепенно се поддава на ухажването на Ерсал. Мехмет се наслаждава на новото си положение на безработен, но дали Фърат ще му позволи това да трае дълго? Дали Аслъ няма да види в новосъздалото се положение възможност да си върне Фърат? Дали кръстопътят, който Турна предрича на Ейлюл няма да се окаже кръстопът за сърцето й? Мелек получава нова длъжност, но дали ще й бъде по силите?