Епизод 45

Реклама

Вирхиния се кара с баща си, защото той не й вярва, че е само с Мануела във вилата. Марина нарича Мартин Железния, без да иска. Той се ядосва. Тя му казва, че може да го изслуша. Той й разказва за себе си и плаче. Мануела, Вирхиния, Джими и Анхел остават във вилата, защото кърво пада върху колата на Джими. Леон се обажда на Анхел да му иска обяснение за човека, когото Анхел е наел. Джими пита Анхел как е попаднал в затвора.