Епизод 65

Реклама

Митхат продължава да се опитва да обясни поведението си пред Халил. Но дали синът му е готов да го изслуша и да прости? Мустафа се ядосва и най-после осъществява плана си. Халил е объркан от появата на майка си, но дали ще има възможност да осмисли нещата, или нещастията не са свършили до тук?