Епизод 17

Реклама

Рехина открива, че Лоренса е приютила Лола в имението. Лоренса приветства Лола с добре дошла и я уверява, че това е новият й дом. Силвана и Присила не могат да стоят със скръстени ръце, докато Лоренса се радва на кръщелницата си. Рене отново предизвиква експлозия. Начо обяснява на Лола как стоят нещата в ранчото. Николаса казва на Рехина, че е видяла призракът от гробищата. Марсело, Романо и Рехина се карат заради Лола. Романо казва на братята си, че Лола е много красива.