Епизод 20

Реклама

Мендерес не се отказва да убеди Лейля в чувствата си. Джихан започва да ревнува все повече. Дали именно тази негова ревност няма да се окаже фатална? Единствено Газель забелязва промененото поведение на Джихан, но дали някой ще обърне внимание на предупрежденията й? Тя се обръща към единствения човек, който може да й помогне. Асуман намира начин да се отърси от проблемите.