Ще се видят ли Камен и Боряна на уговорената среща?