Епизод 173

Реклама

След неочаван обрат Мине заема позицията на Ердал в „Бонема” и  предлага своята позиция на Су. Салиха разказва на Аслъ част от истината за отношенията й с Ефе. Су и Аслъ съчиняват една трогателна история, за да проверят чувствата на Ефе към Аслъ. Мине съобщава на Лерзан, че ще се наложи да отсъства, защото смята да се оперира.