Епизод 57

Реклама

Ефе прави опит лично да разкрие чувствата си към Аслъ, но отново не успява, защото изненадващо за всички се появява Дениз. Джем, Бетюл и Джансу попадат в тежка катастрофа. Мине също е пътувала с тях, но не е намерена в колата. Айше е убедена, че е загинала, а Аслъ, Дениз и Ефе се заемат с издирването й. Дениз е изгонен от майка си и отново търси убежище в дома на Ефе, но сега, когато и двамата са влюбени в една и съща жена, нещата са доста по-различни.