Реклама

Въпреки, че Яна е твърдо решена да стои далеч от Мартин, обстоятелствата отново я тласкат към него. Конфликтът й с Христо и желанието й той да напусне апартамента, се задълбочава и в безсилието си пред нея, Христо я заплашва, че ще я съди за родителски права и ще й вземе Мария. Яна знае, че шансовете му за това са съвсем нищожни, но ирационалната й майчинска тревога, взима превес. А и Христо изглежда съвсем сериозен. Яна признава пред Мартин, че се страхува и го моли за подкрепа. Освен това, го кани, от името на Ева, за кръстник на малкия новороден Йоан.