Реклама

Яна продължава да е при родителите си, Мартин се грижи за децата.

Христо решава да обърне част от намерените долари в лева. Среща Татяна, която е наела детектив и има снимки на Петър с друга жена. Христо я съветва да изнуди Петър да ѝ прехвърли гарсониерата си. Христо води децата на шопинг, купува и подарък за Яна. Дора вижда, че Христо разполага с пари.

Ася признава на Александър колко цени работата с него, но той има по-важни разговори с адвокат Цонева и жена си Ренета, не казва на Ася за какво и тя се вкисва. Тома успява да се извини на Силвия, Александър му натриса клиентите си.