Реклама

Мартин си прави ДНК тест за бащинство. Калина също взима проба от Милен. Разбират се да се чуят, когато излязат резултатите. Калина обяснява на Милен, че Мартин може да му е баща.

Филип моли Яна за позволение да заведе Елена на сладкарница, тя склонява. Разпитва как вървят бизнес уроците с Христо. Яна споделя с Мартин, вижда че е разсеян, загрижена е – мисли, че е заради загубеното дело на Михаил. Лора обвинява Мартин за присъдата, но разбира под какво напрежение е и се помиряват.