Реклама

Яна и Мартин се готвят за среща с клиенти, нервни са заради очакваните резултати от теста за бащинството на Милен. Яна предлага да отложат срещата, той отказва. В офис сградата, където е срещата им, попадат на… Милен. Оказва се, че Калина е там на интервю. След работната среща с клиентите Яна и Мартин се засичат с Калина, Яна и Калина се запознават. Яна предлага двамата с Мартин да наглеждат Милен, докато Калина си свърши работата. Яна оставя Мартин да прекара време с Милен, като го прикрива пред Лора че уж срещата с клиентите се е проточила.