Реклама

Мартин съобщава резултата от теста за бащинство на Яна, излиза да се види с Калина. Яна остава тъжна, децата се разбуждат и я питат какво има и къде е Мартин. Мартин е при Калина – той не е бащата на Милен. Става ясно, че тя е била с друг мъж. Мартин е бесен, че го е подвела. Прибира се, Яна безмълвно го утешава.

Христо чете книгата на Ирена и плаче. Заспива и сънува Силвия.

Милен отказва да приеме, че Мартин не му е баща.