Реклама

Яна проучва програмата на Паолина. Силвия иска да заживее с Христо. Пламен помага за щастливата развръзка на делото на Мартин, в което се съдят майка и дъщеря. Силвия е нервна. Яна инсценира случайна среща с Паолина. Силвия влиза в болница. Пламен случайно засича Яна и Паолина, които се сближават.